Wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych

Fundacja przekazała pieniądze na wsparcie psychoterapeutyczne dla dorosłych i dzieci polskich oraz ukraińskich. Wraz z Fundacją Let’s Help Together z Krakowa chcemy zadbać o psychikę każdego kto prosi o taką pomoc. Gdyż zdrowie psychiczne to największy dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolnośc do rozwoju i samorealizacji. To równiez poczucie własnej skuteczności, autonomia i kompetencja.
NAJNOWSZE INICJATYWY