Wsparcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

7.11.2022 odwiedziliśmy
Dom Małego Dziecka przy Al. Pod Kopcem w Krakowie. Jest to placówka która zajmuje się całodobową opieką maluszków do piątego roku życia, oraz małoletnich mam, które przebywając w tej placówce kontynuują edukację. Trafiają tu maluszki po interwencjach, które straciły rodziców lub sytuacja opiekunów nie pozwalała na opiekę nad dzieckiem. Jak wiele takich miejsc, również i ta placówka boryka się z brakami rzeczowymi, gdyż bardzo ciężko oszacować ile dzieci może trafić pod opiekę placówki. W ramach pomocy Fundacja ofiarowała niezbędne sprzęty między innymi takie jak pościel, wanienki, zabawki, żywność, środki dla dzieci pielęgnacyjne o wartości 5000 PLN.

NAJNOWSZE INICJATYWY