POMAGAMY PRZYTULISKU ŚW. BRATA ALBERTA DLA BEZDOMNYCH KOBIET W KRAKOWIE

31 maja Fundacja Embrace z okazji Dnia Mamy podarowała dary podopiecznym Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie. Przekazane zostały kosmetyki, środki higien oraz koce dla mam i dzieci znajdujących się w ośrodku.

 

Wybrana przez nas placówka przy ul. Malborskiej prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek od ponad 20 lat świadczy wsparcie i pomoc kobietom oraz kobietom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, głównie borykającym się z problemem bezdomności, ubóstwa, uzależnień i współuzależnień, przemocy rodzinnej, bezrobocia lub choroby. Głównym celem jej działania jest „zapobieganie degradacji społecznej osób bezdomnych poprzez działania o charakterze osłonowym, terapeutycznym i aktywizującym”.

NAJNOWSZE INICJATYWY