Klauzula Informacyjna Fundacji Embrace

 

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Fundacja Embrace informuje, że:

  1. Administratorem  danych osobowych uczestników jest Fundacja Embrace ul. Bolesława Chrobrego 41 lok. C, 31-428 Kraków, KRS: 0000950724, NIP: 6751761056.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w evencie organizowanym przez Fundację Embrace, zgodnie z jej celami statutowymi.
  3. Dane osobowe przechowywane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj. zgody uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne ale nie podanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w evencie.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia eventu oraz jego rozliczenia.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym podmioty współpracujące z Fundacją Embrace w organizacji eventu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Posada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.