DZIEŃ DZIECKA Z FUNDACJĄ EMBRACE

Z okazji dnia Dnia Dziecka 1 czerwca 2022 roku osoby z ramienia Fundacji dostarczyły artykuły spożywcze, środki czystości, koce i słodycze ukraińskim dzieciom przebywającym tymczasowo w dawnej Galerii Plaza. Po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą budynek nieczynnej galerii handlowej z inicjatywy krakowskiego MOPS-u został przekształcony w miejsce tymczasowego zakwaterowania dla rodzin z Ukrainy. Schronienie znalazło w nim ponad 500 osób.

 

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom Fundacji za pomoc w organizacji oraz dostarczeniu i rozdystrybuowaniu paczek dla dzieci, a Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie za kolejną współpracę.

NAJNOWSZE INICJATYWY