Pomoc dla Ukrainy

Misją Fundacji Embrace jest organizowanie pomocy materialnej, edukacyjnej i wspieranie w samorozwoju kobiet oraz samotnych matek, które znalazły się na życiowym zakręcie. Jednak wskutek wydarzeń, które rozpoczęły się w lutym w Ukrainie zdecydowaliśmy się zorganizować dwie akcje na rzecz uchodźców uciekających do Polski zza wschodniej granicy.


Dziękujemy za okazane nam wsparcie, każdą przyniesioną rzecz i wpłaconą sumę, a także wszystkim firmom, instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, które przyłączyły się do naszej inicjatywy na rzecz ukraińskich rodzin.

biuro@fundacjaembrace.pl

(+48) 537 456 654

Kraków

Zbiórka rzeczowa

Przeprowadziliśmy zbiórkę rzeczową oraz darczyńcy mogli wpłacać na konto Fundacji darowizny dedykowane dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zebrane dary i zakupione za zgromadzone środki produkty zostały rozdystrybuowane do placówek i ośrodków na terenie całej Polski, które przyjęły matki i dzieci z Ukrainy. Nasze transporty dotarły do ponad 20 placówek w tym m.in. II Katedry Chirurgii UJ CM, Placówka na ul. Śniadeckich, Placówki Fundacji SIEMACHA w Odporyszowie, Szpitala Dziecięcego MSWiA w Warszawie i Ludowego Klubu Sportowego w Krakowie, a tak że do wielu miejsc w Polsce przekształconych w tymczasowe placówki pomocowe. Współpracowaliśmy m.in. z Urzędem Miasta w Katowicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, Urzędem Miasta w Bielsku-Białej oraz innymi fundacjami w tym Fundacją SIEMACHA, Fundacją Rodziny Maj, Czepczyński Family Foundation oraz Instytutem Edukacji Pozytywnej, jak również z kilkoma Fundacjami z Ukrainy. Dołączyliśmy również do organizowanego przez Ambasadę Ukrainy bezpośredniego transportu darów do Ukrainy. Na ten cel Fundacja Embrace przekazała 1500 kocy. Jak również bezpośrednia, indywidualna pomoc dla matek i dzieci poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie.   Akcje pomocowe dla uchodźców z Ukrainy były testem dla naszej Fundacji. Uruchomione spontanicznie przyniosły efekt jakiego się nie spodziewaliśmy. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim została obdarzona Fundacja Embrace i jej wolontariusze, w tak krótkim czasie.

Wsparcie:

NAJNOWSZE INICJATYWY