20 TYS. ZŁOTYCH NA REMONT CENTRÓW WSPARCIA ADAPTACYJNO - INTEGRACYJNEGO DLA DZIECI Z UKRAINY

Fundacja Embrace przekazała kwotę 20 tys. złotych na remont i wyposażenie Centrów Wsparcia Adaptacyjno – Integracyjnego dla dzieci z Ukrainy. Centra Wsparcia to inicjatywa Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej. Powstają przy warszawskich szkołach, a ich celem jest usprawnienie procesu adaptacji dzieci ukraińskich w polskich szkołach. W Centrach prowadzone są m.in. lekcje języka polskiego oraz zajęcia integracyjne i przygotowujące do podjęcia nauki w polskich placówkach oświatowych. Z punktów mogą korzystać dzieci od 6 do 15 lat.

Więcej o inicjatywie tutaj – instytutep.pl

NAJNOWSZE INICJATYWY